Beeldbelverhalen

Waar zijn de beeldbelverhalen voor bedoeld?

De beeldbelverhalen draaien om vragen of dilemma’s die spelen rond het inzetten van beeldbellen in de GGZ. Hiertoe wordt elk verhaal met een korte situatieschets ingeleid, waarna het verhaal zelf start. In de verhalen staat altijd een beeldbelgesprek (soms meerdere) centraal. Na afloop worden je enkele vragen gesteld over de vraag of het dilemma dat in het verhaal naar voren is gekomen. Het doel hiervan is om je tot reflectie aan te zetten. Wat viel je op in het gesprek? Wat gebeurde er? Hoe zou jij daar als zorgverlener zelf mee omgaan?

Waar zijn de beeldbelverhalen op gebaseerd?

De verhalen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk van beeldbellen in de GGZ. De gesprekken komen overeen met situaties die wij tijdens het onderzoek hebben geobserveerd en/of in interviews met zorgverleners hebben besproken.

Zijn er nog zaken waar ik op moet letten?

Namen van personen en organisaties zijn vervangen door pseudoniemen. Verder hebben we de gesprekken ingekort en gestroomlijnd om het punt of dilemma duidelijker naar voren te brengen. Elke weergave van de realiteit, zelfs een filmopname, laat bepaalde informatie achterwege. De ruimte waarin het verhaal zich afspeelt is niet volledig zichtbaar, en je kent de voorgeschiedenis niet van de personen die erin voorkomen. Voor de beeldbelverhalen is dit niet anders. Sommige aspecten van het verhaal kunnen daardoor wat minder realistisch overkomen.