Onderzoeksresultaten

Ons onderzoek heeft een rijk en gedetailleerd beeld opgeleverd van de dagelijkse praktijk van beeldbellen door zorgverleners in FACT-teams, inclusief vragen en dilemma’s die het gebruik van beeldbellen bij zorgverleners oproept. Over de verkregen inzichten hebben we onder andere een rapport, een vakartikel en twee (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen geschreven.