Over ons

Deze website is een resultaat van het project Beeldcommunicatie in de GGZ. In dit project hebben GGZ-instellingen Accare, Dimence Groep, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis en Verslavingszorg Noord Nederland samengewerkt met Hogeschool Windesheim (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg), Hanzehogeschool (lectoraat New Business & ICT), Rob Giel Onderzoekscentrum, Universiteit van Amsterdam en Zorg Innovatie Forum. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Dank aan ruim veertig enthousiaste zorgverleners en (FACT)-teamleiders die aan het onderzoek hebben meegewerkt!

Onderzoeksteam: Ruud Janssen (Windesheim), Annemarie van Hout (Windesheim), Marijke Span (Windesheim), Judith Kaptein (Windesheim), Aranka Dol (Hanzehogeschool), Helen Kamphuis (Hanzehogeschool). Dank aan Hilco Prins (Windesheim), Ingrid Spaan (Windesheim) en Sander Holterman (Windesheim) voor hun bijdragen aan het onderzoek.

Studenten die betrokken zijn geweest bij het onderzoek: Marjolein Verburgh, Trudy Vinke, Susanne Meyer, Rochel Dijkgraaf, Iris Perdok, Marie Louise KutĂ­k, Simon Visser, Laurent Lentfert, Charlotte Dekker, Cornelie Glasbergen, Gea Dijkstra, Soraya Drenth.

Wetenschappelijk advies: Jeannette Pols (Universiteit van Amsterdam).

Project Management Team: Ruud Janssen (Windesheim), Lian van der Krieke (Rob Giel Onderzoekcentrum), Francis Kroese (Lentis).

Stuurgroep: Marike Hettinga (Windesheim), Hugo Velthuijsen (Hanzehogeschool), Sjoerd Sytema (Rob Giel Onderzoekcentrum), Gillian Huijsse (Dimence Groep).

Projectondersteuning: Ingeborg Schreuder (Windesheim), Marije Tigelaar (Windesheim), Gertine Nakken (Windesheim).

Grafisch ontwerp van de instrumenten: Brainstud.

 


Wil je meer weten? Stuur een mail naar ictinnovaties-zorg@windesheim.nl.